Skontaktuj się z Nami telefonicznie, mailowo bądź za pomocą formularza kontaktowego aby ustalić szczegóły współpracy.

 • +48 662 137 325
 • biuro@avcorner.pl

USŁUGI

Zakres usług geodezyjnych:

 • PRACE PRZYGOTOWAWCZE I PROJEKTOWE
 • Podziały nieruchomości
 • Mapy do celów projektowych
 • Mapy geodezyjne
 • Wznowienie granic działki
 • Projekt podziału działki
 • Stabilizacja punktów granicznych
 • Ustalenie przebiegu granic działki
 • Badania geologiczne gruntu
 • PRACE REALIZACYJNE
 • Wytyczenie budynku
 • Tyczenie sieci uzbrojenia terenu/przyłączy
 • Wyznaczenie zabudowy obiektu
 • Pomiary kontrolne konstrukcji
 • POMIARY POWYKONAWCZE
 • Inwentaryzacja powykonawcza budynku
 • Inwentaryzacja powykonawcza sieci uzbrojenia terenu/przyłącza
 • Inwentaryzacja elementów zagospodarowania
 • Pomiary powierzchni mieszkań i lokali

Projekt i Realizacja: WiDI ART Studio